Parboende

I Karlshamns kommun finns möjlighet till parboende i 41 st lägenheter .

Parboende innebär att maka/make/sambo har möjlighet att vara medsökande, även om man inte har eget behov av äldreboende. Parboende kan erbjudas under förutsättning att vi kan garantera en god vård och omsorg om din make/maka/sambo.

Om ingen dubblettlägenhet är ledig när ni ansöker blir den som beviljats plats på äldre-/demensboende erbjuden en enrumslägenhet och ni kan sedan stå i kö tills en dubblett blir ledig.

Som medboende tar du själv ansvaret för din dag och de sysslor som hör till vardagslivet. Vi förutsätter att du klarar dig själv precis som hemma.

Hjälp med mat, städning och tvätt är individuellt behovsprövat. Om du inte kan klara det själv kan du ansöka om hemtjänst hos kommunens handläggare. Om du sedan tidigare har hemtjänst kommer du få samma hjälp av personalen på äldreboendet.

Provbo innan du bestämmer dig

Innan du flyttar med din make/maka/sambo till äldreboendet kan det vara bra att tänka på att din partner troligen har ett stort vårdbehov som innebär att han eller hon behöver hjälp och stöd ofta från vårdpersonalen, kanske även på natten. Du kan uppleva att du blir störd. Därför kan det vara bra att prova på att bo tillsammans på äldreboendet innan du bestämmer dig.

Bo kvar så länge din partner gör det

Innan du flyttar in kan du och din make/maka/sambo behöva skriva under en överenskommelse om att avstå från det så kallade besittningsskyddet. Det betyder att du måste flytta om din make/maka/sambo avlider.

Om din make/maka/sambo avlider eller behöver flytta till ett annat boende på grund av förändrade behov har du ingen automatisk rätt att bo kvar på äldreboendet. Behöver du flytta har du tre månaders uppsägningstid. I annat fall kan du söka plats på äldreboende för din egen del. En handläggare bedömer om du har behov att ett sådant boende.

Försämrad hälsa

Om ditt hälsotillstånd försämras ska du ansöka om hjälp för din egen del. Kontakta kommunens handläggare.