Kontaktperson

Har man svårigheter att själv ta sig för saker, man känner sig kanske ensam eller behöver en förebild. Då kan man få stöd av en så kallad kontaktperson. En kontaktperson träffar den som behöver det regelbundet för olika kortare aktiviteter.

När behövs en kontaktperson?

De som främst behöver kontaktperson är ungdomar och vuxna med funktionshinder och/eller sociala problem samt i vissa fall nyanlända invandrare.
En kontaktperson kan ha stor betydelse för en ung människa som tycker att tillvaron är svår, med många krav från familj, skola och kompisar.

Hur får man en kontaktperson?

För att få en kontaktperson måste du ansöka om en insats, om du inte redan har en. Ta kontakt med Servicecenter så hjälper vi dig att få prata med rätt person. Kontaktuppgifter finns här på sidan.

Ansök om stöd, LSS
Ansök om stöd, SoL

Vad krävs av en kontaktperson?

Som kontaktperson ska du ha intresse av att skapa en relation som varar under en längre tid. För att bli kontaktperson krävs ingen särskild yrkeskompetens, men däremot ett stort engagemang och intresse för andra människor. Du måste ha tid att träffas regelbundet och finnas till för att lyssna.
Som kontaktperson har man tystnadsplikt. Det betyder att den som har eller har haft uppdrag inte får berätta om den person som de är eller har varit ett stöd för.
Man behöver vara 18 år, helst lite äldre, innan man kan få uppdrag som kontaktperson.

Vad gör man som kontaktperson?

Uppdraget som kontaktperson ser olika ut beroende på vilka behov som finns. Oftast handlar det om att umgås och finnas till för personen. Vanliga aktiviteter kan vara att ta en fika, gå en promenad, gå på bio, se på fotboll eller annat som ni gemensamt är intresserade av. För många ungdomar handlar det också om att få en förebild.
En överenskommelse görs i varje uppdrag om hur ofta man ska ha kontakt och när. Uppdraget brukar omfatta en träff i veckan och telefonkontakt där emellan men kan variera från uppdrag till uppdrag.

Hur blir man kontaktperson?

Om du är intresserad av att bli kontaktperson fyller du i en Intresseanmälan för uppdrag.
Det går även bra att skicka e-post eller ringa oss.
För att bli kontaktperson genomgår man en mindre utredning, som innebär en intervju samt registerutdrag från Rikspolisstyrelsen och socialnämnden i den kommun där man bor.

Ersättning

Som kontaktperson får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning.
Arvodet utgör ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Omkostnadsersättningen ska täcka dina utlägg vid aktiviteter.
Karlshamns kommun följer Sveriges kommuners och landstings rekommendationer när det gäller ersättningar.

Kontakta oss

Vid frågor angående intresse för uppdrag eller information kring pågående uppdrag, var vänlig kontakta ansvarig administratör inom aktuellt område.
Vid frågor rörande verksamheten, var vänlig kontakta ansvarig chef inom aktuellt område.