Särskilt boende

Särskilt boende är till för dig som har stora behov av omvårdnad och trygghet och inte klarar din vardag i ditt ordinarie hem.

På ett särskilt boende kan du vid alla tider på dygnet få hjälp av personal och få det stöd som du är i behov av (service, sysselsättning, omvårdnad och tillsyn dygnet runt) för att klara din tillvaro och för att känna dig trygg.

Lägenheten hyrs på samma sätt som andra bostäder, med vanligt hyreskontrakt. Den består vanligtvis av ett rum med pentry samt toalett och dusch. Du får själv möblera din lägenhet, med undantag av sängen.

I Karlshamns kommun finns möjlighet till parboende på äldre- och demensboenden och kan erbjudas i  dubblettlägenhet. Parboende finns inte på alla äldreboenden.

Plats på kommunens boenden söks och beviljas av kommunens biståndshandläggare.

Kontakta vårt servicecenter och be att få prata med en biståndshandläggare för hjälp med ansökan eller om du har frågor.

Mat

Måltiden är en viktig del av dagen, både ur ett näringsmässigt och socialt perspektiv. Energi- och näringsriktig kost som är individuellt anpassad är förutsättningen för hög livskvalité. Rätt kost är lika viktig som medicin och är en del i omvårdnaden.

Veckans matsedel

På särskilt boende serveras varje dag ett middagsmål (alt.1 på matsedeln) och ett kvällsmål som lagas av kommunens Måltidsservice. Till middagsmålet ingår alltid dessert. Tillbehör så som sallad, bröd, pålägg och måltidsdryck ingår till varje mål. Övriga mål exempelvis frukost, mellanmål och fika görs på boendet.

Vår matsedel hittar du här eller genom att scanna QR-koden.