Radon

Radon är en radioaktiv gas som kan finnas i marken, dricksvattnet eller i husets byggnadsmaterial. Som husägare bör du kontrollera om det finns radon i huset. 

Det finns två sätt att mäta radonhalt: korttidsmätning och långtidsmätning. En korttidsmätning kan du göra när som helst under året under 7–10 dagar. En långtidsmätning måste du göra under perioden oktober till april och under minst två månader. Få hjälp med hur du mäter och analys av mätresultat hos ett analysföretag som till exempel:

Radonova

Eurofins

Radonanalys

Radonkarta och mer fakta

SGU.se (Sveriges geologiska undersökning) finns mer information om radon. Där hittar du även en radonkarta.

Om du har förhöjda halter av radon

Om provresultatet visar på förhöjda halter av radon, behöver du ta reda på orsaken. Du kan ta hjälp av en konsult som har specialistkompetens inom området. Konsulten ger dig råd om lämpliga åtgärder beroende på var radonet kommer från. På Svensk radonförenings webbplats finns en lista med konsulter. Listan är dock inte komplett då det endast är föreningens medlemmar och övriga kursdeltagare som betalar en årsavgift som står med på listan.

Svensk radonförenings webbplats

Bidrag för radonsanering

​Du som äger och bor permanent i ett en- eller tvåbostadshus där radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel kan ansöka om radonbidrag från länsstyrelsen för att sanera radonet. Du kan få bidrag till 50 procent av skälig kostnad för åtgärderna, men högst 25 000 kronor. Mer om radonbidraget och ansökningsblanketten hittar du på Boverkets webbplats.