Radon

Radon är en radioaktiv gas som kan finnas i marken, dricksvattnet eller i husets byggnadsmaterial. Som husägare bör du kontrollera om det finns radon i huset. Hjälp med mätning av radonhalter samt analys av mätresultat görs av privata aktörer.

Det finns två sätt att mäta radonhalt, korttidsmätning och långtidsmätning. En korttidsmätning tar 7-10 dagar att genomföra och kan göras under hela året. Långtidsmätningar kan däremot endast genomföras under perioden oktober-april och tar minst två månader att genomföra. För att få hjälp med mätning samt analys av mätresultat, kontakta ett analysföretag. Några exempel på företag som erbjuder dessa tjänster är:

Radonova

Eurofins

Radonanalys

Radonkarta och mer fakta

För mer information om radon, besök Sveriges geologiska undersöknings (SGU) webbplats:

Radon – SGU.se

Sveriges geologiska undersökning har även en radonkarta där du kan se hur markstrålningen ser ut på olika ställen i Sverige. Du hittar radonkartan via länken nedan:

Radonkarta – SGU.se

Om du har förhöjda halter av radon

Om provresultatet visar på förhöjda halter av radon, behöver du ta reda på orsaken. För att ta reda på detta så kan du ta hjälp av en konsult som har specialistkompetens inom området. Konsulten kan även ge dig råd om lämpliga åtgärder baserat på var radonet kommer ifrån. Lista över radonkonsulter hittar du på Svensk Radonförenings hemsida:

Sök radonkonsult – Svensk Radonförening

Observera att denna lista inte är en komplett lista över alla radonkonsulter utan endast innehåller föreningsmedlemmar och kursdeltagare som betalar en årsavgift.

Bidrag för radonsanering

​Du som äger och bor permanent i ett en- eller tvåbostadshus där radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel kan ansöka om radonbidrag från länsstyrelsen för att sanera radonet. Genom radonbidrag kan du få bidrag på 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Du kan läsa mer om radonbidraget och ansöka på Boverkets webbplats:

Sök radonbidrag – Boverket