Boendestöd

Du som har en funktions­nedsättning och behöver stöd i vardagen kan ansöka om boende­stöd.

Med boendestöd kan du få hjälp att:

  • engagera dig till delaktighet och för att ta ansvar för din situation.
  • stöd och handledning att planera och genomföra vardagliga sysslor.
  • få möjlighet till samtal och samvaro samt att få ventilera tankar och funderingar.
  • få hjälp att hitta mening och motivation i vardagen, att få finnas med i ett socialt sammanhang.
  • få stöd att bryta isolering, att delta i kultur- och fritidsaktiviteter.
  • få stöd att samspela socialt och att kommunicera med andra människor. Hjälp med initiativ att utvidga och behålla det sociala nätverket. Stöd i kontakten med vänner och anhöriga.

Kostnad

Insatsen boendestöd är avgiftsfri.

Ansökan

Behöver du stöd enligt LSS så kontakta en LSS-handläggare. Blankett hittar du under “Ansök om stöd, LSS”.

Behöver du stöd enligt SoL så kontakta en socialsekreterare. Blankett hittar du under “Ansök om stöd, SoL”.

Om du är osäker på vilket stöd du kan få så kontakta Servicecenter så hjälper vi dig rätt.