Boendestöd

Du som har en funktions­nedsättning och behöver stöd i vardagen kan ansöka om boende­stöd.

Med boendestöd kan du få hjälp och stöd med att:

  • engagera dig till delaktighet och för att ta ansvar för din situation.
  • planera och genomföra vardagliga sysslor.
  • få möjlighet till samtal och samvaro samt att få ventilera tankar och funderingar.
  • hitta mening och motivation i vardagen, att få finnas med i ett socialt sammanhang.
  • bryta isolering, att delta i kultur- och fritidsaktiviteter.
  • samspela socialt och att kommunicera med andra människor. Hjälp med initiativ att utvidga och behålla det sociala nätverket. Stöd i kontakten med vänner och anhöriga.

Kostnad

Insatsen boendestöd är avgiftsfri.

Ansökan

Kontakta en LSS-handläggare om du behöver stöd enligt LSS. Blankett hittar du under Ansök om stöd, LSS.

Kontakta en socialsekreterare om du behöver stöd enligt SoL. Blankett hittar du under Ansök om stöd, SoL.

Om du är osäker på vilket stöd du kan få kan du kontakta Servicecenter hjälper de dig. Kontaktuppgifter hittar du här på sidan.