Åryds Friskola

Årskurs: F-6

Antal elever: ca 40

Driftsform: Friskola

Telefon

Fritids0703-42 03 05

Om skolan

Åryds Friskola är en grundskola med årskurserna 1-6, förskoleklass samt fritidsverksamhet. Friskolans verksamhet har en allmän inriktning men med en tydlig profil, Hälsa, Natur & Miljö. Undervisningen sker i åldersblandade klasser. Utomhuspedagogik som arbetsform löper som en röd tråd i den pedagogiska verksamheten.