Våra sysselsättningar

Skeppet/Storgatan

Träffpunkter för dig som har en psykisk funktionsnedsättning.

Skeppet är ett allaktivitetshus som kan erbjuda social samvaro i trygg miljö samt en möjlighet till att ingå i ett socialt sammanhang. Skeppet erbjuder olika typer av aktiviteter och social samvaro.

Vi driver också en verksamhet på Storgatan 41 i Asarum där det finns möjlighet till strukturerad sysselsättning, som drivs i samverkan mellan deltagare och personal.

Vem har rätt till besök på Skeppet/Storgatan?

Sysselsättning på Skeppet och Storgatan vänder sig till personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Den som blir beviljad sysselsättning får en kontaktpersonal samt en personligt utformad genomförandeplan där den enskilde är delaktig i att utforma mål för sin sysselsättning. Insatsen är helt kostnadsfri. Ansökan görs hos socialsekreterare inom socialpsykiatrin.