Våra sysselsättningar

Skeppet

Träffpunkten för dig som har en psykisk funktionsnedsättning.

Skeppet är ett allaktivitetshus som kan erbjuda social samvaro i trygg miljö samt en möjlighet till att ingå i ett socialt sammanhang. Skeppet erbjuder olika typer av aktiviteter och social samvaro.

Vem har rätt till besök på Skeppet?

Sysselsättning på Skeppet vänder sig till personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Den som blir beviljad sysselsättning får en kontaktpersonal samt en personligt utformad genomförandeplan där den enskilde är delaktig i att utforma mål för sin sysselsättning. Insatsen är helt kostnadsfri. Ansökan görs hos socialsekreterare inom socialpsykiatrin.