Karlshamn och Ronneby överförmyndarnämnd

Karlshamn och Ronneby har en gemensam nämnd som ansvarar för att invånarna i båda kommunerna vid behov får en ställföreträdare genom att handlägga förmyndarskap, förvaltarskap och godmanskap. Nämnden ansvarar även för att gode män, förvaltare och förmyndare sköter sina uppdrag. Verksamheten styrs av föräldrabalken, kommunallagen och förvaltningslagen.

Nämnden är organiserad inom Ronnebys politiska organisation och består av fyra ledamöter och fyra ersättare – två från varje kommun. Bland dem utser kommunfullmäktige i Ronneby en ordförande bland deras ledamöter och en vice ordförande från Karlshamns ledamöter.

Överförmyndarnämndens kansli sitter i Ronneby kommun.

Vill du veta vilka politiker som sitter med i nämnden? Gå till Sök politiker.