Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden (ÖN) ansvarar för att kommuninvånare vid behov får en ställföreträdare genom att registrera förmyndarskap, förvaltarskap och godmanskap. Nämnden ansvarar även för att gode män, förvaltare och förmyndare sköter sina uppdrag. Nämndens verksamhet styrs av föräldrabalken.

Nämnden styrs av en ordförande, en vice ordförande, ytterligare en ledamot och tre ersättare. Ordförande för nämnden är Ulla Sandgren (S).

Överförmyndarnämnden har ingen egen förvaltning, utan får stöd av kommunstyrelseförvaltningen.

Datum för sammanträden 2022

  • 20 januari
  • 17 februari
  • 24 mars Flyttat till 28 mars
  • 19 maj
  • 9 juni
  • 11 augusti
  • 15 september
  • 20 oktober
  • 1 december