Brandskydd

Som företagare får du via Räddningstjänsten stöd, råd och tips om hur säkerheten kan förbättras eller utformas. Krav på säkerheten kan ställas utifrån lagstiftning eller utifrån egna ambitioner för att klara den dagliga verksamheten.

Brandskyddet i Karlshamns kommun sköts av kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge, som förutom Karlshamn består av medlemskommunerna Olofström och Sölvesborg.

Via deras webbplats finner du information om när du behöver söka olika typer av tillstånd och hur du hanterar brandfarliga varor.

Tillstånd

Enligt lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd vid hantering av större mängder varor som bedöms som brandfarliga.

Avgifter

För tillstånd till hantering av brandfarlig vara tas en avgift ut. Hur stor avgift som tas ut beror på omfattningen av den brandfarliga varan. I avgiften ingår också avsyning av anläggningen. Avgiften debiteras i samband med att du får ditt tillstånd.

Har du frågor eller problem att hitta informationen du söker? Kontakta Räddningstjänsten.