Från vänster: Magnus Sandgren, ordförande i kommunstyrelsens näringslivs- och samhällsbyggnadsutskott, Magnus Gärdebring, kommunstyrelsens ordförande, Heidi Rundt, vd för Hyper Island och Jörg Teichgraeber, rektor på Hyper Island.
skola

Hyper Island flyttar in på Campus Karlshamn

 I augusti 2024 flyttar utbildningsaktören Hyper Island in på Campus Karlshamn med två YH-utbildningar.

– Vi är fantastiskt glada att Hyper Island väljer att satsa på framtiden tillsammans med Campus Karlshamn. Det här samarbetet markerar samtidigt starten för ett växande och dynamiskt campus som kommer vara till stor nytta för hela regionen, säger Magnus Gärdebring, kommunstyrelsens ordförande.

Campus Karlshamn ägs och drivs av Karlshamns kommun. På campus erbjuder vi eftergymnasiala utbildningar i samarbete med högskolor, universitet och yrkeshögskolor. Utbildningarna väljs ut i nära samarbete med arbetsmarknaden och näringslivet för att matcha deras behov av kompetens och ge våra studenter de bästa möjligheterna att kliva rakt in i arbetslivet efter utbildningen. Vi vill göra Campus Karlshamn ett hybridcampus som blir en kreativ och levande mötesplats för näringsliv och studenter. Och där är Hyper Island en viktig pusselbit.

– Att Hyper Island tar steget till Karlshamn skickar signaler till andra aktörer att Campus Karlshamn är en långsiktigt och hållbart val. Med hjälp av Hyper Island och andra utbildningsanordnare skapar vi förutsättningar för ett spännande studieklimat här i Karlshamn, säger Magnus Gärdebring.

Innovationen lockade till Karlshamn

Efter snart 30 år i Karlskrona flyttar Hyper Island till Karlshamn. Möjligheten att vara med och skapa en ny innovationshub på Campus Karlshamn och den genomtänkta miljön för media- och digitaliseringsutbildningar lockade utbildningsföretaget.

– Vi är glada att behålla vår närvaro i Blekinge och att fortsätta utveckla innovativa utbildningsformer. Här får vi möjlighet att skapa Sveriges första hybridcampus på riktigt, där vi och våra studenter kan mötas både på plats och virtuellt, säger Jörg Teichgraeber, rektor på Hyper Island.

I Sverige bedriver Hyper Island utbildningar inom ramen för yrkeshögskolan och var en av de första anordnarna inom utbildningsformen. Inledningsvis kommer Hyper Island att erbjuda två längre yrkeshögskoleprogram på Campus Karlshamn; Motion Designer och Business Developer. Även träffar för korta kurser inom UX Design, Business Development och Sustainability change leadership kommer att anordnas i Karlshamn framöver. Yrkeshögskoleutbildningarna kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med näringslivet.

– Vi värderar samarbetet med näringslivet högt och genom samarbetet med Campus Karlshamn kommer vi att kunna stärka vårt samarbete med näringslivet i hela Blekingeregionen, säger Jörg Teichgraeber.

De studenter som startar sin utbildning på Campus Karlshamn kommer att ha bostadsgaranti från Karlshamnsbostäder. Hyper Island kommer att ha kvar sina lokaler i Karlskrona fram till 2025 och flytten till Karlshamn sker succesivt.

Nära samarbete med företagen

Ett av de företag i Blekinge som Hyper Island redan har ett nära samarbete med är Cimon-koncernen, som tillsammans med ett flera andra tech-bolag har sitt huvudkontor på NetPort Science Park på Östra piren i Karlshamn.

– Hyper Island är ett av de ledande utbildningsföretagen inom tech-området i Europa och att de flyttar in med sin verksamhet på NetPort Science Park och Campus Karlshamn är mycket positivt. Dels för utvecklingen av campuset, dels för att vi har ett stort rekryteringsbehov inom de områden som Hyper Island utbildar i, säger Peter Mattisson, vd och koncernchef på Cimon.