Hjälpmedel

För att klara av din vardag så självständigt som möjligt kan du behöva hjälpmedel, till exempel vid sjukdom eller skada med funktionsnedsättning som följd.

Kommunens rehabiliteringsenhet förskriver hjälpmedel för rörelsenedsättningar och kognitiva nedsättningar till sina kommuninvånare. Landstinget Blekinge ansvarar för förskrivning av syn- och hörselhjälpmedel.

De flesta hjälpmedel är kostnadsfria för kommunens invånare. Men exempelvis elrullstol och TENS-apparater är avgiftsbelagda.

Hjälpmedel som du får av kommunen är ett lån och ska lämnas tillbaka när de inte längre används. Alla hjälpmedel ska vara väl rengjorda innan retur.

För mer information ta kontakt med kommunens rehabiliteringsenhet via vårt servicecenter. De lotsar dig vidare till den arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut som arbetar i ditt bostadsområde.