Öppna tangentbordsmeny

Hjälpmedel

För att klara av din vardag så självständigt som möjligt kan du behöva hjälpmedel, till exempel vid sjukdom eller skada med funktionsnedsättning som följd.

Tänk på att hjälpmedel som du får av kommunen är ett lån och ska lämnas tillbaka när de inte längre används. Alla hjälpmedel ska vara väl rengjorda innan retur.

Kommunens rehabiliteringsenhet förskriver hjälpmedel för rörelsenedsättningar och kognitiva nedsättningar till sina kommuninvånare. Region Blekinge ansvarar för förskrivning av syn- och hörselhjälpmedel.

De flesta hjälpmedel är kostnadsfria för kommunens invånare. Men exempelvis elrullstol och TENS-apparater är avgiftsbelagda.

För mer information ta kontakt med kommunens rehabiliteringsenhet via vårt servicecenter (kontaktuppgifter finns här på sidan). De lotsar dig vidare till den arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut som arbetar i ditt bostadsområde.