Hjälpmedel

För att klara av din vardag så självständigt som möjligt kan du behöva hjälpmedel, till exempel vid sjukdom eller skada med funktionsnedsättning som följd. Vissa hjälpmedel kan du få utskriva av kommunen. 

Rehabenhetens personal bedömer vilka hjälpmedel du behöver och kan få låna av kommunen. Vilka hjälpmedel som du kan låna beror på vad som finns tillgängligt i regionens hjälpmedelscentral. Rehabenheten skriver ut hjälpmedel för rörelsenedsättningar och kognitiva nedsättningar till dig som är folkbokförd i kommunen. Region Blekinge skriver ut syn- och hörselhjälpmedel. De flesta hjälpmedel är kostnadsfria att låna men exempelvis elrullstol och TENS-apparater är avgiftsbelagda.

Innan du kan få ett hjälpmedel utskrivet gör vi en bedömning i din hemmiljö. Hur lång tid du får vänta beror på dina vårdbehov och den befintliga vårdkön. När du har fått ett hjälpmedel utskrivet gör vi också obligatoriska uppföljningar i hemmet. Tänk på att hjälpmedel som du får av kommunen är ett lån och ska lämnas tillbaka när de inte längre används. Alla hjälpmedel ska vara väl rengjorda innan retur.

Vi dokumenterar det stöd du får och de hjälpmedel som du lånar i en journal. Detta för att vår verksamhet omfattas av hälso- och sjukvårdslagstiftningen och patientdatalagen.

Kontakt

För att komma i kontakt med rehabiliteringsenheten kontakta servicecenter så hjälper de dig vidare. Kontaktuppgifter finns här på sidan.