Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är det högsta beslutande organet i kommunen. KF fattar beslut om mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kommunalskattens storlek, avgifter med mera. KF behandlar också alla motioner.

Som kommuninvånare kan du påverka kommunfullmäktige dels genom de allmänna valen var fjärde år, dels genom att lämna in förslag till Karlshamns kommun.

Kommunfullmäktige består av en ordförande, två vice ordförande, ytterligare 48 ledamöter och 30 ersättare. Ordförande är borgmästare Björn Tenland Nurhadi (SD).

Vill du veta vilka politiker som sitter med i kommunfullmäktige? Gå till Sök politiker.

Kommunfullmäktiges ansvarsområden

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden som har stor betydelse för kommunen och ärenden med principiell karaktär, som till exempel:

 • Mål och riktlinjer för verksamheten
 • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
 • Nämndernas organisation och verksamhetsformer
 • Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
 • Val av revisorer och revisorsersättare
 • Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
 • Årsredovisning och ansvarsfrihet
 • Folkomröstning i kommunen eller landstinget

Datum för sammanträden 2024

 • 19 februari
 • 25 mars
 • 20 maj
 • 24 juni
 • 30 september
 • 4 november
 • 9 decemberKommunfullmäktiges sammanträden hålls i Rådhuset klockan 17.00 om inget annat anges och är öppna för alla. Ärendelista för kommunfullmäktiges sammanträden presenteras under Nyheter i god tid innan kommande möte.

Webb-tv

Sammanträdena filmas och visas på webben via Webb-tv.