Bodestorpsskolan

Årskurs: F-6

Antal elever: Cirka 370

Driftsform: Kommunal

Öppettider:
Expedition måndag – fredag 08:00-16:00
Fritidshem måndag – fredag 06:15-18:15

Telefon

Om skolan

Skolan är en centralt belägen grundskola med närhet till stad, skog och strand.

Bodestorpsskolan är Karlshamns äldsta skola och stod klar att motta sina första elever vid höstterminsstarten 1909. Lokalerna är sedan några år tillbaka renoverade och väl anpassade för verksamhetens behov.

Skolan är en F-6 skola med fritidshem. På skolgården ligger ”Villan” som inrymmer fritidshem för barn i årskurs 3-6.

Utemiljön består av en stor gård med nivåskillnader och ett antal olika lekområden. Gården upprustades 2012 genom ett skolgårdsprojekt av föräldrar, barn och personal. Resultatet blev en lekvänlig, utmanande och rörelseinspirerande skolgård som lämpar sig mycket bra för fri lek och pedagogisk uteverksamhet. En skolgård som barnen tycker är toppen!