För dig som vill bli nämndeman

Nämndemän är förtroendevalda personer som tillsammans med juristdomare avgör mål och ärenden i domstolarna. Systemet med nämndemän bidrar till att landets medborgare får insyn i domstolarnas verksamhet. Mandatperioden för nämndemän är fyra år.

Vem kan bli nämndeman?

Nämndemännen ska representera befolkningen och vara en blandad grupp människor med olika etnisk bakgrund, ålder, kön och yrke. Uppdraget är inte politiskt kopplat men det är kommunfullmäktige som väljer vilka som ska utses till nämndemän från Karlshamns kommun.

Vad innebär det att vara nämndeman?

Om du är intresserad av att veta mer om vad som ingår i uppdraget som nämndeman kan du läsa om detta på Sveriges Domstolar: Om att vara nämndeman.

Hur gör jag om jag är intresserad?

Du som vill bli nämndeman kontaktar ett politiskt parti där du bor och anmäler ditt intresse.