Teknik-, digitaliserings- och jävsnämnden

Teknik-, digitaliserings- och jävsnämnden (TDJN) ansvarar för parker, lekplatser, gator och vägar, badplatser, friluftsområden och skärgård. Ansvarsområdet omfattar även idrottsplatser och -hallar samt båthamnar som ägs av kommunen.

Nämnden styrs av en ordförande, två vice ordförande, ytterligare av fyra ledamöter och fem ersättare. Ordförande är Henrik Melander (M).

Teknik-, digitaliserings- och jävsnämnden verksamheter finns inom kommunstyrelseförvaltningen.

Vill du veta vilka politiker som sitter med i nämnden? Gå till Sök politiker.

Tider för sammanträden 2023

12 januari
23 februari
23 mars
20 april
25 maj
15 juni
24 augusti
28 september
9 november
14 december