Information till partier som deltar i valet

Distribution av valsedlar

Valnämnden har beslutat att erbjuda de politiska partierna att på deras uppdrag samordna leverans av de valsedlar de inte har laglig rätt att få levererade till val- eller röstningslokal (under förutsättning att de deltar i valet). Det gäller alltså de partier som inte räknas som enprocentspartier (och de enprocentspartier som inte begärt utläggning).

Partier som vill få sina valsedlar levererade ska:

 • lämna valsedlarna i Servicecenter i Rådhuset senast tisdagen den 14 maj klockan 14.00 för att nämnden ska kunna garantera att valsedlarna går med i första utskick till förtidsröstningslokalerna. (Sent inlämnade valsedlar skickas med nästa planerade utskick om de inte kommer med första försändelsen.)
 • lämna valsedlarna i Servicecenter i Rådhuset senast måndagen den 3 juni för garanterat utskick till vallokal. Efter klockan 12:00 den 7 juni levereras inte fler valsedlar till vallokalerna om ingen incident uppstår.
 • ange en kontaktperson för partier, samt en ersättare för denne som nämnden kan kommunicera med vid behov.

Nämnden beräknar rimligt antal valsedlar för utskick och levererar i utgångspunkt mängd enligt beräkningen för samtliga partier och valsedelstyper. I de fall det inte är möjligt gör nämnden en bedömning om vilket antal som kan skickas ut till varje lokal utifrån tillgänglig mängd. Nämnden behåller en mängd valsedlar centralt av de som lämnas in för att kunna komplettera om det behövs i någon lokal.

Valsedlar som kommunen ansvarar för

Partier som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet fått mer än en procent av rösterna i hela landet kallas inom valadministrationen ”enprocentspartier”. De har rätt att få sina valsedlar utlagda i vallokalen om partiet begär det, vilket oftast sker på central nivå.

Dessa partier räknas som enprocentspartier och kan begära att få sina valsedlar utlagda:

 • Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
 • Centerpartiet
 • Värdigt Liv (tidigare Feministiskt Initiativ)
 • Kristdemokraterna
 • Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
 • Miljöpartiet de gröna
 • Moderaterna
 • Piratpartiet
 • Sverigedemokraterna
 • Vänsterpartiet

Partiet ska begära utläggning senast det datum som Valmyndigheten beslutat.

Vid val till Europaparlamentet är hela landet en valkrets, vilket betyder att partierna som regel endast har en lista med kandidater. Därför används inte partivalsedlar i samma utsträckning vid ett EU-val. Om partiet bara har en kandidatlista trycker Valmyndigheten denna namnvalsedel och distribuerar dessa till kommunerna, som sedan ansvarar för att lägga ut dem. Om partiet mot förmodan skulle vilja ha två eller fler kandidatlistor (det vill säga flera olika namnvalsedlar) trycker Valmyndigheten istället upp partivalsedlar och distribuerar dessa till kommunerna, som sedan ansvarar för att lägga ut dem. I ett sådant fall skulle partiet själva ansvara för att distribuera sina namnvalsedlar.