Här sopar vi gatorna i vår

När vintern släppt sitt grepp är det dags för vårsopning av gator och cykelvägar för att få upp det grus som använts för halkbekämpning. Normalt sett pågår sopningen från mars till juni. Turordning för sopningen sker efter ett rullande schema, men påbörjas alltid i Karlshamn.

2023 sopar vi enligt följande turordning:

  1. Karlshamn (start vecka 14)
  2. Asarum
  3. Mörrum
  4. Svängsta-Ringamåla
  5. Hällaryd-Åryd

Sandupptagningen sker i flera steg:

  1. En mindre maskin med sopvals sopar ut kommunala gångbanor, refuger och vändplatser.
  2. En större maskin med sopvals sopar in gruset till en sträng längs med kantstenen.
  3. Den upptagande maskinen kommer och suger upp gruset. Vi ber dig att lämna grussträngen orörd tills den sopats upp.

Du som fastighetsägare kan hjälpa till:

Hjälp oss gärna med att sopa ut grus från trottoarer och fasta hinder utanför din fastighet innan sopmaskinerna kommer till ditt område. Vi sopar bara en gång per år, och därför kan vi inte hämta upp det grus som sopas ut på gatorna efter att vårsopningen skett.

Kom också ihåg att ta dig en titt på häckar och annan växtlighet. Beskär växtligheten inom din fastighet längs med fastighetsgränsen så att våra sopmaskiner kan komma så nära kanten som möjligt för att få upp gruset. Regler för vad som gäller finns i Karlshamns kommuns lokala ordningsföreskrifter och här kan du läsa mer och se exempel:

Klipp häcken för en bättre och säkrare trafikmiljö