Här sopar vi gatorna i vår

När vintern släppt sitt grepp är det dags för vårsopning av gator och cykelvägar för att få upp det grus som använts för halkbekämpning. Normalt sett påbörjas sopningen i mars och pågår till juni. Turordning för sopningen sker efter ett rullande schema, men påbörjas alltid i Karlshamn.

Sandupptagningen går till på följande sätt:

  • Först kommer en mindre maskin med sopvals som sopar ut kommunala gångbanor, refuger och vändplatser.
  • Sen kommer en större maskin med sopvals som sopar in gruset till en sträng längs med kantstenen.
  • Sist kommer de upptagande maskinen som suger upp gruset. Vi ber er att lämna grussträngen orörd tills den sopats upp.

Hur fastighetsägare kan hjälpa till:

Hjälp oss gärna med att sopa ut grus från trottoarer och fasta hinder utanför er fastighet innan sopmaskinerna kommer till ert område. Sopningen sker endast en gång, och därför kan vi inte hämta upp det grus som sopas ut på gatorna efter att vårsopningen skett.

För att komma så nära kanten som möjligt för att få upp gruset så ska växtligheten inom er fastighet beskäras längs med fastighetsgränsen. Regler för det finns i Karlshamns kommuns lokala ordningsföreskrifter.

På följande länk kan du också läsa mer.

Klipp häcken för en bättre och säkrare trafikmiljö

2021 sopas kommunen enligt följande turordning:

  1. Karlshamn (start vecka 12)
  2. Svängsta-Ringamåla
  3. Hällaryd-Åryd
  4. Asarum
  5. Mörrum