Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivaren svarar på frågor om uppvärmning, energieffektivisering, solenergi, aktuella stöd som finns att söka på energiområdet och mycket annat. Rådgivningen omfattar inte besiktningar eller energideklarationer.

Som privatperson eller representant för små och medelstora företag samt organisationer och föreningar kan du få oberoende och kostnadsfri energi- och klimatrådgivning till privatpersoner av Karlshamns kommun.

Energi- och klimatrådgivningens syfte är att visa på möjligheter om hur du kan minska energianvändningen, göra nytta för miljön och spara pengar. Många åtgärder förbättrar även komforten och inomhusklimatet.

Alla fem kommuner i Blekinge samarbetar kring rådgivningen och har två gemensamma energi- och klimatrådgivare. Det är möjligt att kontakta rådgivarna via e-post och telefon.

Månadens energitips

Till följd av de senaste månadernas stigande elpriser kan det vara en bra idé att nu inför vintern se över ditt elavtal och din energikonsumtion.

Klimat- och energirådgivarna i Blekingekommunerna och Tingsryds kommun kan hjälpa dig med detta. De kan bland annat bistå med råd och hjälp om hur du hittar miljö- och klimatgoda elavtal till låga priser. De kan även hjälpa dig eller din verksamhet med hur ni kan sänka era energikostnader på sikt genom större investeringar.

Om du vill ha hjälp med att se över ditt elavtal eller din energikonsumtion eller om du veta med om vad energi- och klimatrådgivarna kan hjälpa dig eller din verksamhet med är du varmt välkommen att kontakta dem. Deras kontaktuppgifter finner du i kontaktkorten på denna sidas högra sida.

Energianvändning

I ett hem kan energiförbrukningen fördelas mellan uppvärmning 50-60%, varmvatten 20-25% och hushållsel 20-25%. Mycket av detta kan man påverka genom att förändra de tekniska förutsättningarna, till exempel att tilläggsisolera huset, men också genom att förändra vanor och beteenden.

Vanor och beteenden

Vanor och beteenden spelar stor roll när det gäller energiförbrukning. För att få kontroll över dina energikostnader är det viktigt att skaffa dig kunskaper om din energianvändning. Ett bra sätt är att regelbundet läsa av sina mätare för el, vatten, eventuell olja och fjärrvärme. Vill du även få koppling till avläsningarna kan du föra energidagbok under några dagar då du skriver ner allt du gör som är energirelaterat.

Energianvändningen sker även utanför hemmet. Kan du ta cykeln istället för bilen? Hur kan du ha ett mer klimatsmart resependlande eller semestrande? Går det att påverka klimat och energianvändning på arbetet eller som konsument? Eldrivna trädgårdsredskap ger en betydligt mindre belastning på miljön jämfört med bensindrivna. Om du använder redskap som drivs med bensin – använd alkylatbensin, det gör proffsanvändarna. Bensinångorna och avgaserna är också mindre farliga. Fungerar utmärkt även i båtmotorer.

10 smarta energispartips

  • Ställ in rätt temperatur på kyl och frys, +5 grader i kylen och -18 grader i frysen.
  • Dra ur laddare när de inte används.
  • Tvätta i 40 grader istället för 60 grader. Det kan nästan halvera energianvändningen.
  • Nya tätningslister till fönster och dörrar om de gamla har torkat.
  • Tänk på att inte sätta stora möbler framför radiatorerna, då sprids inte värmen som den ska.
  • Överväg att ersätta korta bilresor med att cykla eller gå istället. Det är också bra för hälsan.
  • Stäng av kranen medan du borstar tänderna.
  • Ta hjälp av energimärkningen när du ska köpa nya produkter.
  • Använd motorvärmare istället för att låta bilen gå på tomgång när du skrapar rutorna.
  • Diska inte under rinnande vatten.