Webb-tv

Karlshamns kommun sänder kommunfullmäktiges sammanträden på webben. Bild- och ljudupptagningar spelas in och är tillgängliga på internet under och efter sammanträdet. Kommunfullmäktiges sammanträden sänds för att öka tillgängligheten för allmänheten att ta del av kommunens beslutsfattande och den demokratiska processen.

Kommunfullmäktige sänds live när sammanträdet pågår.

Klicka på respektive datum för att starta sändningen:

2022-10-03

2022-06-28

022-05-23

2022-04-04

2022-02-21

2021-12-13

2021-11-08

2021-10-04

2021-06-21

2021-05-03

2021-03-22

2021-02-15

2021-01-22

2020-12-07

2020-11-23