Stiftelsen Direktör H Hammarlunds fond

Bidragsberättigade är behövande verkmästare och arbetare vid Haldafabriken i Svängsta, som arbetat där med goda vitsord. Företräde ges till de som varit anställda i minst 10 år.