Bredband

Karlshamns kommun har en bredbandsstrategi med visionen ”fiber hela vägen hem”. Den innebär att det skall finnas ett heltäckande fiberbaserat öppet nät där kommuninvånare och företag fritt och med konkurrens kan välja de operatörer och tjänster man vill ha. 

De största nätägarna i kommunen är Karlshamn Energi och Telia. Karlshamn Energi är ett kommunalt bolag och har som uppdrag från kommunen att utveckla bredbandsinfrastrukturen utefter de mål som finns i bredbandsstrategin.

Kontakta Karlshamns Energi AB (KEAB) om du har frågor eller vill få mer information kring bredband.