Trygghetslarm och fjärrtillsyn – Välfärdsteknik

Trygghetslarm

Ett trygg­­­hets­larm är till för att öka din trygghet i hemmet och ska fungera dygnet runt alla årets dagar. Vilken typ av trygghetslarm och tillbehör som du får styrs av vilket behov som finns.

Fjärrtillsyn

Fjärrtillsyn är en säker och trygg tjänst som är till för dig som har behov av tillsyn på natten, men som tycker att du blir störd av, eller inte vill att personal från natthemtjänsten kommer in i din bostad

Tillsynen sker, vid överenskomna tidpunkter, via en kamera som fungerar i fullständigt mörker och som monteras på lämplig plats i din bostad.

Välfärdsteknik

Vi på Karlshamns kommun arbetar med att öka användningen av välfärdsteknik. Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Välfärdsteknik kan användas av vår egen omvårdnadspersonal, brukaren själv, en någon närstående och kan ges som bistånd, förskrivas som hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på konsument­marknaden.