Trygghetslarm och fjärrtillsyn – Välfärdsteknik

Om du behöver stöd för att känna dig trygg hemma kan du ansöka om trygghets­larm eller fjärrtillsyn (trygghetskamera).

Kommunen arbetar aktivt för att öka användandet av välfärdsteknik för att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet. Läs mer om kommunens arbete och satsningar kring välfärdsteknik.

Hitta på sidan

Så fungerar ett trygghetslarm

Ett trygg­­­hets­larm är till för att öka din trygghet i hemmet och ska fungera dygnet runt alla årets dagar. Vilken typ av trygghetslarm och tillbehör som du får styrs av vilket behov som finns.

Trygghetslarmet är digitalt och består av en larmknapp som du bär runt halsen eller handleden. När du trycker på larmknappen, går en signal till trygghetscentralen, och du kan då prata med personalen direkt genom ditt trygghetslarm. Om larmcentralen inte får kontakt med dig ringer de upp på telefonen. Om du inte svarar kontaktas hemtjänsten eller nattpatrullen i ditt område.

Trygghetslarmet kan kopplas till ett nätverksuttag med internetanslutning (gäller de fastigheter som är anslutna till Karlshamns stadsnät) eller kopplas via det mobila nätverket. Du behöver inte ha fast telefoni.

Att tänka på för dig som har trygghetslarm

Lämna in komplett med nycklar till hemtjänstpersonalen så att dom kommer in. Nyckeln lämnar du mot kvittens när larmet installeras. Ansvaret för att lämna nyckel åvilar dig eller din företrädare. De är kodade och förvaras i säkerhetsskåp i hemtjänstlokalen.

Låt larmet vara inkopplat när du går hemifrån eller reser bort. Trygghetslarmet behöver ström hela tiden för att det skall fungera som det skall när du kommer hem igen. Lämna också kvar larmknappen hemma.

Provlarma själv minst en gång i månaden, och tala om för operatören som svarar att du provlarmar.

Byte av batteri. Larmcentralen får automatiskt information om när det är dags att byta batteriet till din trygghetstelefon och/eller din larmknapp. Hemtjänstpersonal eller larmadministratörer kommer då hem till dig och gör detta.

Ansökan om trygghetslarm

Du ansöker om trygghetslarm genom att kontakta vårt servicecenter och be att få prata med en biståndshandläggare som utreder ditt behov och fattar beslut.

Inkoppling av trygghetslarm

När hemtjänsten fått veta att du är beviljad trygghetslarm kontaktar de dig för att avtala tid för installation som utförs av kommunens larmadministratörer. Vid besöket får du välja om du vill ha larmknappen som armband eller halsband.

Trygghetstelefonen och kommunikationsutrustningen kommer att installeras där täckningen är bäst och får inte flyttas eller kopplas ur.

Få ett monterat personallås

Personallås finns till för att hemtjänstpersonalen ska kunna åka hem till dig utan att först hämta din nyckel i hemtjänstlokalen. Det förändrar inte funktionaliteten av ditt befintliga dörrlås, utan du och dina närstående fortsätter att använda nycklar som tidigare. Enbart behörig personal kan använda sig av personallåset, och det medför inte någon kostnad för dig.

Låset monteras på insidan av ytterdörren och medför inte någon åverkan på dörren.

Upp- och nedmontering utförs av behöriga larmadministratörer. Vid nedmontering återställs dörrlåset i ursprungligt skick.

Så fungerar fjärrtillsyn

Fjärrtillsyn (trygghetskamera) innebär att tillsynen görs på distans med hjälp av en kamera, och kan vara bra om du till exempel är lättväckt eller känner dig obekväm med att ha omvårdnadspersonal i bostaden när du sover. Tillsynen sker via en kamera som fungerar i fullständigt mörker och som monteras på lämplig plats i din bostad.

Fjärrtillsynen utförs av en extern leverantörs trygghetscentral och går till så här:

  • En larmoperatör på trygghetscentralen loggar in för att utföra tillsyn vid tidpunkterna som bestämts i ditt biståndsbeslut.
  • Kameran aktiveras från sovläge och riktas mot dig. I sovläge är kameran riktad mot taket.
  • Kameran är öppen i 30 sekunder och återgår därefter till sovläge.
  • Kameran spelar inte in och inget bild- eller videomaterial lagras.
  • Tillsynen loggas med information om när och vem som utfört den.
  • Om larmoperatören inte ser dig vid tillsynstillfället kontaktas natthemtjänsten som då kommer hem till dig. Om du inte är synlig vid det ordinarie tillsynstillfället kan en extra tillsyn göras efter en stund. Du bestämmer själv om så skall ske, och i så fall efter hur många minuter. Tala om detta för din biståndshandläggare hur du vill att det ska hanteras.

Skulle tekniken inte fungera av någon anledning så kommer fjärrtillsynen, om du önskar det, att ersättas med personliga besök av natthemtjänsten.  Tala om för din biståndshandläggare hur du vill att det ska fungera.

Ansökan om fjärrtillsyn

Du ansöker om fjärrtillsyn genom att kontakta vårt servicecenter och be att få prata med en biståndshandläggare som utreder ditt behov och fattar beslut. Ni bestämmer sedan tillsammans vid vilken eller vilka tidpunkter som tillsynen skall ske.

Installation av kamera för fjärrtillsyn

När biståndsbeslutet om fjärrtillsyn är fattat kommer du att bli kontaktad av våra lås- och larmadministratörer för att bestämma tid för installation.

Lås- och larmadministratörerna har med sig all nödvändig utrustning vid installationen, och du behöver inte själv skaffa någonting.

Avgift för fjärrtillsyn

För tillsyn via fjärrtillsyn betalar du samma avgift som för all annan hemtjänst och reglerna för maxtaxa gäller.