Kontakta kommunen anonymt

Samtliga synpunkter, klagomål eller anmälningar med tillhörande uppgifter som du lämnar till oss blir i regel allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till den som begär att få ta del av dem. Önskar du vara anonym ska du därför inte uppge några person- eller kontaktuppgifter när du lämnar din synpunkt.

Kommunen har i utgångspunkt ingen möjlighet att i efterhand anonymisera dina uppgifter. Utforma också din synpunkt på ett sådant sätt att man inte kan identifiera dig utifrån innehållet.

Önskar du att vi återkopplar till dig om vad som händer i ärendet kan du inte lämna din synpunkt anonymt.