Fritidshem

Fritidshemmet är till för barn i åldern 6–13 år. Om du arbetar eller studerar kan ditt barn vara på fritidshemmet före och efter skoldagen samt på loven. Är du arbetssökande eller föräldraledig får ditt barn inte vara på fritids. Observera att det är vårdnadshavarens ansvar att säga upp platsen om man ska vara föräldraledig eller arbetssökande.

Det finns fritidshem på alla de kommunala grundskolorna och på de flesta fristående grundskolorna. Fritidshem erbjuds till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.

Hitta på sidan

Fritids under skollov

Om du har behov av fritidsplats på skolloven ska det anmälas till utbildningsförvaltningen senast fyra veckor i förväg. Ny ansökan lämnas inför varje tillfälle.

Se vilka datum som gäller för lov och läsårstider

Elever har inte rätt till fritidshem när vårdnadshavare är:

  • sjuk
  • hemma för vård av annat barn
  • föräldraledig med annat barn
  • ledig (semester/annan typ av ledighet)
  • aktivt arbetssökande
  • separerade och barnet delar sitt boende. Då ska ni ha varsin placering om båda har behov av barnomsorg.

Kö och placering

För att få en plats inom barnomsorgen måste du anmäla ditt barn till kö. Kö och placering hanteras av barnomsorgshandläggare i samråd med rektor. Övergången mellan förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg sker automatiskt för de barn som behöver fritidsplats till hösten. OBS! Detta gäller inte för de barn som har en avgiftsfri allmän förskoleplacering (15 timmar/vecka) vid vårterminens slut. Om barn som har en avgiftsfri allmän förskoleplacering behöver en fritidsplats när de börjar förskoleklass måste en ansökan göras.

Just nu kan du inte ansöka om plats, registrera inkomst eller säga upp plats eftersom vi inför ett nytt system för barn- och elevadministration inom förskola och fritids. Kontakta barnomsorgshandläggare om du behöver hjälp. Du når dem enklast via e-post: bosupport@karlshamn.se

Schema

Du lägger ditt barnomsorgschema i vår lärplattform Vklass. Den tid som barnet går i förskoleklass räknas ej som barnomsorg och är avgiftsfri.

Här får du information om hur du laddar ner appen Vklass, loggar in och lägger ett omsorgsschema:

Vklass

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden för en plats är två månader och avgift tas ut under denna tid. Uppsägning sker via en e-tjänst, och vi kan inte ta emot uppsägning via telefon.

Vid dubbelplacering sägs varje plats upp av respektive platsinnehavare. Observera att det är vårdnadshavarens ansvar att säga upp platsen om man ska vara föräldraledig eller arbetssökande.

Just nu kan du inte ansöka om plats, registrera inkomst eller säga upp plats eftersom vi inför ett nytt system för barn- och elevadministration inom förskola och fritids. Kontakta barnomsorgshandläggare om du behöver hjälp. Du når dem enklast via e-post: bosupport@karlshamn.se

Tillfällig uppsägning

Tillfällig uppsägning av barnomsorgsplats, till exempel över sommarlovet för att få avgiftsbefrielse, kan inte göras av vårdnadshavare om behov av barnomsorg finns inom en period av fyra månader.

Om barnomsorgsplats har sagts upp och vårdnadshavare ansöker om plats inom fyra månader från sista placeringsdagen anses placeringen ha fortgått och avgift debiteras retroaktivt enligt gällande taxa.