Fritidshem

Fritidshemmet är till för barn i åldern 6–13 år. Om du arbetar eller studerar kan ditt barn vara på fritidshemmet före och efter skoldagen samt på loven. Är du arbetssökande eller föräldraledig får ditt barn inte vara på fritids. Observera att det är vårdnadshavarens ansvar att säga upp platsen om man ska vara föräldraledig eller arbetssökande.

Det finns fritidshem på alla de kommunala grundskolorna och på de flesta fristående grundskolorna.

Fritids under skollov

Utbildningsförvaltningen erbjuder lovfritidshem och behovet av lovfritidsplats anmäls till utbildningsförvaltningen senast fyra veckor i förväg. Ny ansökan lämnas inför varje tillfälle.