Ändra insidan av hus

Om du vill ändra insidan av ditt hus så kan du behöva göra en anmälan. Om det du vill ändra gör att huset blir större så ska du läsa vidare under Bygga till.

Du måste skicka in en anmälan

 • Om du ska göra en ändring i bärande konstruktion/vägg
 • Om du ska göra stora förändringar i byggnadens ventilation
 • Om du ska göra stora förändringar i byggnadens vatten- och avloppsinstallationer. Om du ändrar i bjälklag genom håltagning
 • Om du gör stora förändringar i planlösningen
 • Om du ska ändra en byggnad med ett särskilt bevarandevärde
 • Om du ska sätta in en innerdörr i bärande eller brandklassad vägg
 • Om du ska sätta in en ny trappa i din bostad
 • Om du ska installera hiss i din bostad

Observera att anmälan enbart gäller plan- och bygglagens lagstiftning.

Lämna in ansökan med dessa handlingar

Gör din ansökan via vår e-tjänst och bifoga följande handlingar:

 • Kontrollplan
 • Situationsplan med primärkarta som underlag ( så att vi tydligt ser vilken byggnad som ansökan gäller)
 • Planritningar

Förklaring och exempel: Bärande konstruktion/vägg

Exempel på när anmälan kan krävas för ändring av en bärande konstruktion är:

 • väggöppning i yttervägg för nytt fönsterparti
 • väggöppning i innervägg för att skapa öppen planlösning
 • ingrepp i takstolar för tillbyggnad med takkupa

Vid en anmälan om ändring av bärande konstruktion ska du även lämna in en ritning över byggåtgärden; både hur det ser ut idag och hur det kommer att se ut efter den ändring du planerar. Ibland kan handläggaren be dig att komplettera anmälan med en statisk beräkning (konstruktions- och hållfasthetsberäkning) som visar att bärigheten i de berörda byggnadsdelarna uppnås trots ändringen.

Enklare beräkningar kan du få hjälp med hos byggfackhandeln eller genom lathundar på limträleverantörernas hemsidor. För mer avancerade beräkningar måste du vända dig till en konstruktör.

Förklaring och exempel: Ventilation

När det gäller ventilation så krävs anmälan för installation eller väsentlig ändring av ventilationssystem till exempel vid:

 • byte till frånluftsvärmepump (FVP) från annan värmekälla
 • ändring från självdrag till frånlufts- eller från- och tilluftsventilation (F- och FT-ventilation)
 • installation eller ändring av återvinningsaggregat (FX- FTX-ventilation)
 • installation av enstaka frånluftskanalfläktar i våtrum kräver inte anmälan.

Vid anmälan om installation eller väsentlig ändring av ventilation ska du även lämna in ritningar som visar installationen. Om installationen ska göras i en annan byggnad än ett enbostadshus kan även en brandskyddsbeskrivning behövas som underlag för startbesked.

Förklaring och exempel: Vatten och avlopp

Till väsentlig ändring av vatten och avlopp hör bland annat:

 • ny rörsträckning till följd av utvidgning eller ändrad placering av våtrum
 • stambyte i flerbostadshus
 • ny rörsträckning inom tomt

Att byta befintliga rör till nya med samma sträckning kräver inte anmälan. Att renovera ett badrum kräver alltså anmälan bara om apparaterna byter plats eller om badrummet utökas eller flyttas på ett sådant vis att rörsträckningen blir väsentligt annorlunda.

Vid en anmälan om väsentlig ändring av vatten och avlopp ska du även lämna in en planritning som redogör för ändringarna.