Ansök om stöd, SoL

Om du på grund av ålder och/eller funktions­nedsättning behöver stöd och hjälp i det dagliga livet kan du vända dig till en bistånds­handläggare med en ansökan. Det är han eller hon som hjälper dig att få rätt stöd och hjälp beviljad. Biståndshandläggaren gör ett hembesök hos dig.

De insatser du kan ansöka om är:

  • Hemtjänst
  • Särskilt boende
  • Matdistribution
  • Trygghetslarm
  • Avlösning i hemmet
  • Korttidsvistelse
  • Ledsagning
  • Dagverksamhet

Ansökan Om Bistånd, E-tjänst/Blankett

Ansökan Om Bistånd särskilt boende, E-tjänst/Blankett

Förenklad biståndsbedömning

Är du över 80 år och önskar hjälp med inköp, tvätt, städning, social tid, matdistribution och trygghetslarm, kan du nu få hjälp lättare genom en förenklad biståndsbedömning.

Ansökan Om Förenklat Bistånd, E-tjänst/Blankett

Kontakta Servicecenter och be att få prata med en biståndshandläggare för hjälp med ansökan eller om du har frågor.

Avlösning i hemmet

Avlösning i hemmet riktar sig till dig som sammanbor och hjälper din närstående som till följd av sjukdom, ålder eller funktionshinder inte längre klarar av vardagen på egen hand. Insatsen ska ge dig som anhörig en möjlighet att göra något för egen del. Avlösning i hemmet är en social insats som beviljas av biståndshandläggare.

Boka tid för avlösarservice

När biståndshandläggaren fattat beslut om avlösning i hemmet kontaktar hemtjänsten dig och ni bokar in en tid för avlösningen. Är det inte första gången så kontaktar du det hemtjänstområde som du tillhör (se kontaktuppgifter här på sidan).

Kort därpå görs ett hembesök av personal från hemtjänsten. Vid besöket lämnas information och en plan för hur avlösningen ska se ut. I de fall den enskilde önskar få sin avlösning på en annan plats än hemmet kan en träffpunkt vara ett bra alternativ.

Behovet av avlösning ska aviseras senast tio dagar innan.
Beställningar för avlösarservice sker måndag-fredag mellan klockan 08:30-9:30. Beställningar som kommer in efter telefontiden anses ha inkommit vardagen efter.
Önskemål om avlösning med kortare varsel kan endast erbjudas i mån av personaltillgång.