Senaste angående Covid-19

Kommun

Lägesbild för Karlshamns kommun den 14 januari

I Karlshamn liksom i övriga Blekinge har vi fortfarande en hög smittspridning. Sjukvården är hårt belastad av coronasmittade patienter och Region Blek...

Omsorg

Vaccineringen av hälso- och sjukvårdpersonal har startat

Nu har vaccineringen av all hälso- och sjukvårdpersonal i Karlshamns kommun startat. Igår fick 230 av de cirka 1100 anställda i den kommunala vård och...

Skola

Även kyld mat till distansstuderande högstadieelever

Högstadieelever som studerar hemma beställer och hämtar matlådor på olika platser runt om i kommunen. Från den 18 januari finns även kylda portioner a...

Kommun

Smittskyddsåtgärder begränsar sammankomster

Den tillfälliga covid-19-lagen som trädde i kraft söndagen den 10 januari ger regeringen och andra myndigheter möjlighet att besluta om fler bindande...

Kommun

Tillfällig pandemilag för covid-19

Nu införs rättsligt bindande regler för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior, samt uthyrningslokaler för privata sammankomster....

Skola

Take away skollunch för högstadieelever

Karlshamns kommun erbjuder högstadieelever som studerar hemma att hämta matlådor på fem olika platser i Karlshamns kommun.Karlshamns kommunala hög...

Förskola

Vädjan om möjligt att hålla barn hemma från förskola

Karlshamns kommun vädjar till vårdnadshavare att om möjligt hålla sina barn hemma från förskolorna. Detta för att minska risken för smittspridning....

Kommun

Lägesbild för Karlshamns kommun den 8 januari

I Karlshamn och i övriga Blekinge har vi fortsatt smittspridning på en hög nivå och Region Blekinge är hårt belastad av covid-19-smittade patienter. ...

Kommun

Nu kan barn och ungdomar från 13 år boka egenprovtagning

Region Blekinge har från och med idag, torsdag 7 januari, utökat sin egenprovtagning för barn och ungdomar mellan 13-15 år. Det är viktigt att barnet...

Skola

Distansundervisning för länets högstadieelever

Blekinges kommunala högstadieskolor övergår till distansundervisning under terminens första två veckor på inrådan av Smittskydd Blekinge.Smittspri...