Karlshamns Montessoriskola

Årskurs: F-6

Driftsform: Friskola

Om skolan

Montessoripedagogiken har sitt namn efter den italienska läkaren Maria Montessori (1870-1952). Hon ägnade sig från början åt psykiskt och socialt handikappade barn. Hennes upptäckter och behandlingsmetoder vann tidigt genklang världen över.

Målet är att grundlägga en sund känsla för egenvärde och självtillit redan hos små människor. Inom Montessoripedagogiken anser man att det är viktigare för människan att hitta det bästa inom sig själv än att vara bäst jämfört med andra.