Avgift för lovfritidshem

Om behovet av lovfritidsplats gäller för en längre period, över 5 dagar, exempelvis sommarlov sker debiteringen enligt fastställd taxa på skolbarnsomsorg. Betalning sker för hela perioden även om man inte utnyttjar alla dagar under lovet.

För kortare lov, 1-5 dagar, registreras önskemålet och efter det att lovfritidsplatsen utnyttjats får vårdnadshavaren en faktura från utbildningsförvaltningen. Man betalar för de dagar man använt barnomsorgen och avgiften är 75 kr/dag.