Patientnämnden

Patientnämnden arbetar med att hjälpa patienter och anhöriga om det uppstår problem i kontakten med hälso- och sjukvården eller tandvården.

Nämnden är till för både Region Blekinges patienter och kommunernas vårdtagare. Patientnämnden har inga disciplinära befogenheter utan försöker lösa problem i samråd med patient, vårdtagare och personal.

Vi ser till att dina upplevelser återförs till vården för att de där ska kunna ligga till grund för de förändringar som kan vara motiverade.

Läs mer på Region Blekinges hemsida – “Om du inte är nöjd med vården”

1177 Vårdguiden kan du läsa hur du kan gå till väga om du inte är nöjd med vården. Där finns även kontaktuppgifter till nämndens tjänstepersoner.