Patientnämnden

Om du har synpunkter eller klagomål på den vård som du fått av hälso- eller sjukvården så kan du få hjälp av patientnämnden.

Genom patientnämnden kan du som är patient inom Region Blekinge eller som är vårdtagare inom kommunen få hjälp att få svar på de frågor och synpunkter du har. Patientnämnden har inga disciplinära befogenheter men kan hjälpa dig genom att informera dig dina rättigheter samt ge dig stöd och råd om du vill söka ersättning för eventuella vårdskador.

Du kan läsa mer om patientnämnden och vad du kan få hjälp med på Region Blekinges hemsida:

Om du inte är nöjd med vården – Region Blekinge