Så styrs kommunen

Kommunen sköter en stor del av den samhällsservice som finns där du bor, till exempel skola och omsorg. Kommunen styrs av politiker som valts direkt av dig som kommuninvånare. Här kan du läsa mer om vem som styr och hur kommunen styrs.

En kommun är en politiskt styrd organisation. Det högsta beslutande organet inom kommunen är kommunfullmäktige. Genom valet till kommunfullmäktige utser kommunens invånare vilka personer och politiska partier som ska styra kommunen de kommande fyra åren.

Karlshamn kommun styrs under mandatperioden 2022-2026 av Karlshamnslaget bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Vad en kommun får och inte får göra regleras av lag, till exempel kommunallagen och speciallagstiftningar som socialtjänstlagen och vallagen. Det kommunala självstyret innebär att invånarna har nära till besluten och att verksamheten i en kommun kan anpassas utifrån lokala förutsättningar och behov. Kommunen ansvarar för en stor del av den service som samhället ger till sina invånare, till exempel barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård. En kommun är skyldig att bedriva vissa verksamheter, medan andra verksamheter är frivilliga. De frivilliga verksamheterna som kommunerna åtar sig bestäms av de lokala politikerna.

Insyn och påverkan

Möjligheten till insyn och påverkan är viktiga delar i demokratin. Rätten att ta del av allmänna handlingar och att överklaga kommunala beslut är exempel på inslag som säkerställer den demokratiska processen.

Det finns flera sätt att få insyn i vad som är på gång:

  • Följ kommunfullmäktiges öppna sammanträden på plats eller via webb-tv.
  • Läs protokoll från nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
  • Begär ut allmänna handlingar från kommunen.
  • Ställ frågor vid allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige i samband med att kommunens årsredovisning hanteras.

Det finns flera sätt att påverka kommunens verksamhet: