Göra affärer utomlands

Det finns flera aktörer som kan hjälpa dig med råd och stöd om du funderar på att börja exportera eller vill etablera din verksamhet utanför Sverige. 

Verksamt.se hittar du information och vägledning för hur du går tillväga för att internationalisera ditt företag och om vilka möjligheter det finns för att finansiera ditt företags expandering till andra länder.

Enterprise Europe Network(EEN) ger stöd till små och medelstora företag och öka internationaliseringen som sedan ska leda till ökad tillväxt och förnyelse hos företagen. EEN erbjuder kostnadsfria tjänster kring information, rådgivning, förmedling av internationella affärskontakter med mera.

Almi Blekinge erbjuder rådgivning till dig som funderar på att internationalisera dina affärer. Tillsammans med en rådgivare får du hjälp att formulera en strategi för företagets internationalisering.