Kontaktfamilj

Ibland behöver familjer stöd och avlastning, ett sådant stöd kan vara en kontaktfamilj. En kontaktfamilj kan hjälpa till med att ta hand om andras barn och unga, exempelvis två helger i månaden. Det kan finnas många anledningar till att barn och ungdomar kan behöva en kontaktfamilj. Ofta saknar familjen ett socialt nätverk som kan hjälpa till.

Vad gör man som kontaktfamilj?

Som kontaktfamilj erbjuder du delaktighet i din familjs vardag och man gör vanliga saker tillsammans. Barnet deltar i de aktiviteter som du har inplanerade. För många barn är det viktigt att bara få vara i en annan miljö med närvarande vuxna. Ibland kan kontaktfamiljen också vara ett stöd i vardagen till barnets förälder.

Att vara ensamstående eller att inte ha hemmaboende barn är inget hinder. Olika familjer behövs, eftersom barnen har olika behov och bakgrund.

Hur blir man kontaktfamilj?

För att bli kontaktfamilj krävs ingen särskild utbildning, men du behöver ha ett stort engagemang för andra människor och ha en stabil livssituation. Att vara ensamstående eller att inte ha hemmaboende barn är inget hinder. Olika familjer behövs, eftersom barnen har olika behov och bakgrund.

Om du vill bli kontaktfamilj kan du fylla i en Intresseanmälan för uppdrag.
Det går även bra att skicka e-post eller ringa oss.
När vi fått in en intresseanmälan tar vi kontakt med dig/er och lämnar mer information om vad det innebär att vara kontaktfamilj. Om du/ni är intresserade av att gå vidare gör vi en grundlig utredning om din/er familj. Utredningen innebär hembesök och personliga intervjuer samt registerutdrag från olika myndigheter.
Utredningen ligger till grund för att matcha ihop barn/föräldrar och kontaktfamilj på bästa sätt, för att skapa förutsättningar för ett lyckosamt uppdrag.

Ersättning

Som kontaktfamilj får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet utgör ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Omkostnadsersättningen ska täcka dina kostnader för barnet, till exempel mat och andra faktiska utgifter.
Karlshamns kommun följer Sveriges kommuners och landstings (SKL) rekommendationer för ersättningar.