Karlshamns kommuns organisationsschema

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är det högsta beslutande organet i kommunen. KF fattar beslut om mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kommunalskattens storlek, avgifter med mera. KF behandlar också alla motioner.

Nämnder

Karlshamns kommun har fem politiska nämnder inklusive kommunstyrelsen. Kommunens nämnder ansvarar för olika verksamhetsområden inom våra tre förvaltningar. Nämnderna beslutar inom ramen för sina respektive ansvarsområden utifrån vision, mål och andra ställningstaganden som fastställts av kommunfullmäktige.