Hjälp för dig som är ny

Som ny i Sverige kan det vara svårt att veta vem man ska vända sig till för att få stöd och hjälp. Därför har vi på denna sida samlat information om hur du kan få hjälp som ny i Sverige.

Kommunen kan hjälpa dig med:

  • mottagande och praktisk hjälp i samband med inflyttning.
  • undervisning i svenska för invandrare (sfi) och annan vuxenutbildning.
  • samhällsorientering.
  • försörjningsstöd vid behov.
  • skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar.
  • tolkförmedling.
  • att se till så att du får ta del av övrig kommunal verksamhet och service såsom äldreomsorg.

Kontakta vårt servicecenter vid frågor eller behov av stöd och hjälp.

Introduktionsgruppen hjälper dig som är ny

Du som är flykting, bosatt i Karlshamns kommun och som har minst 13 månaders uppehållstillstånd kan få hjälp från Introduktionsgruppen.

Introduktionsgruppen ansvarar för planeringen av mottagandet av dig som är ny kommuninvånare och finns till för dig och dina anhöriga under era fem första år i kommunen. Genom Introduktionsgruppen kan du bland annat få hjälp med boende och försörjningsstöd. Observera att vi som kommun endast är skyldiga att bistå med boende till dig som kommit hit på så kallad anvisning.

Övriga kontakter och länkar