kommun

Nu säljer vi brandstationen

Nu lägger vi ut fastigheten Brandmannen 1 (brandstationen) till försäljning. Är du intresserad? Hör av dig inom två veckor.

Karlshamns kommun erbjuder fastigheten Brandmannen 1 till försäljning. Köparen förvärvar fastigheten i befintligt skick och med befintlig hyresgäst.

Enligt fastighetsregistret är fastigheten 15 432 kvadratmeter. Den är detaljplanerad för allmänt ändamål, och detaljplanen behöver därför ändras för att fastigheten ska kunna användas i privat verksamhet.

Är du intresserad av att köpa fastigheten?

Om du är intresserad av att förvärva fastigheten ska du kontakta Karlshamns kommun senast den 10 maj 2024:

Johan Eriksson, teknisk chef: 0454-814 14 eller johan.eriksson@karlshamn.se

Michael Mårtensson, mark- och exploateringsingenjör: 0454-814 17 eller michael.martensson@karlshamn.se