Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden (OAN) ansvarar för att ge bra och nära vård inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, arbetsmarknad, integration samt stöd och service.

De lagar som styr verksamheten är i första hand socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Nämnden styrs av en ordförande, två vice ordförande, ytterligare tio ledamöter och nio ersättare. Ordförande i nämnden är Jimmie Andersson (M). Ett individutskott (OAIU) är tillsatt där de flesta individärenden beslutas. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens individutskott består av ordförande, en vice ordförande och fem ledamöter.

Nämndens verksamheter finns inom Förvaltningen för omsorg och arbetsmarknad.

Vill du veta vilka politiker som sitter med i nämnden? Gå till Sök politiker.

Datum för sammanträden 2024

  • 22 februari
  • 21 mars
  • 25 april
  • 23 maj
  • 13 juni
  • 22 augusti
  • 26 september
  • 24 oktober
  • 12 december