2. Reglementen och delegationsordningar

2.1 Reglemente för kommunstyrelsen (2023-11-06)
2.1.1 Delegationsordning för kommunstyrelsen (2023-12-19)
2.1.2 Undertecknande och kontrasignering av handlingar för kommunstyrelsen mandatperioden 2023-2026 (2023-03-13)
2.1.3 Förordnande av ledamöter i kommunstyrelsen (2023-04-11)
2. 2 Reglemente för krisledningsnämnden (2020-04-06)

2.3 Reglemente för utbildningsnämnden mandatperioden 2023-2026 (2023-06-12)
2.3.1 Delegationsordning för utbildningsnämnden (2023-07-02)
2.4 Reglemente för teknik, digitaliserings och jävsnämnden mandatperioden 2023-2026 (2022-12-12)
2.4.1 Delegationsordning för teknik- digitaliserings- och jävsnämnden (2024-01-25)
2.10 Reglemente för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden mandatperioden 2023-2026 (2022-12-12)

2.10.1 Delegationsordning för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden (2023-09-28)
2.12 Reglemente för valnämnden mandatperioden 2023-2026 (2022-12-12)
2.12.1 Delegationsordning för valnämnden (2023-06-07)
2.13 Reglemente för överförmyndarnämnden (2019-01-09)
2.13.1 Delegationsordning för överförmyndarnämnden (2021-03-25)

2.14 Reglemente för revisorerna (2022-12-12)
2.15 Reglemente för samverkansnämnden i Blekinge (2013-09-24)
2.16 Reglemente för seniorrådet (2023-03-14)
2.17 Reglemente för brottsförebyggande rådet (2023-05-09)
2.18 Reglemente för funktionshinderrådet (2023-03-14)

2.19 Arkivreglemente (2016-02-23)
2.20 Reglemente för ungdomsrådet (2023-03-14)
2.21 Reglemente för landsbygds- och skärgårdsrådet (2023-03-14)
2.22 Reglemente för rådet för strategiska frågor och hållbarhet (2023-03-14)