2. Reglementen och delegationsordningar

2. 1 Reglemente för kommunstyrelsen (2019-12-16)
2.1.1 Delegationsordning för kommunstyrelsen (2021-06-08)
2. 1.2 Förvaltningschefens vidaredelegation avseende rätt att fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar (2019-03-26)
2.1.3 Undertecknande och kontrasignering av kommunstyrelsens handlingar (2019-01-09)
2. 2 Reglemente för krisledningsnämnden (2020-04-06)
2. 3 Reglemente för utbildningsnämnden (2019-11-18)
2.3.1 Delegationsordning för utbildningsnämnden (2021-02-23)
2. 5 Reglemente för kulturnämnden (2019-11-18)
2. 5.1 Delegationsordning för kulturnämnden  (2020-10-21)
2. 7 Reglemente för byggnadsnämnden (2019-01-07)
2. 7.1Delegationsordning för byggnadsnämnden (2020-09-09)
2. 9 Reglemente för teknik och fritidsnämnden (2019-11-18)
2.9.1 Delegationsordning för teknik -och fritidsnämnden (2020-09-16)
2.10 Reglemente för omsorgsnämnden (2021-05-03)
2.10.1 Delegationsordning Omsorgsnämnden (2021-09-22)
2.11 Reglemente för nämnden för arbete och välfärd (2020-09-28)
2.11.1 Delegationsordning för nämnden för arbete och välfärd (2020-10-29)
2.12  Reglemente för valnämnden(2018-12-17)
2.12.1 Delegationsordning för valnämnden (2020-02-14)
2.13 Reglemente för överförmyndarnämnden (2019-01-09)
2.13.1 Delegationsordning för överförmyndarnämnden (2021-03-25)
2.14 Reglemente för revisorerna(2019-10-28)
2.15 Reglemente för samverkansnämnden i Blekinge (2013-09-24)
2.16 Reglemente för kommunala pensionärsrådet (2015-06-08)
2.17 Reglemente för brottsförebyggande rådet (2019-03-26)
2.18 Reglemente för kommunala rådet för funktionsnedsatta (2020-03-10)
2.19 Arkivreglemente (2016-02-23)
2.20 Reglemente för kommunala ungdomsrådet (KUR) (2016-06-14)
2.21 Reglemente för kommunala rådet för Karlshamns kommuns landsbygd (2017-12-27)
2.22 Reglemente för kommunala miljörådet för Karlshamns kommun (KMR) (2020-03-10)