2. Reglementen och delegationsordningar

2.1 Reglemente för kommunstyrelsen mandatperioden 2023-2026 (2022-12-12)
2.1.1 Delegationsordning för kommunstyrelsen mandatperioden 2023-2026 (2022-12-20)
2.1.3 Undertecknande och kontrasignering av handlingar för kommunstyrelsen 2019 2022 (2022-03-08)
2. 2 Reglemente för krisledningsnämnden (2020-04-06)
2.3 Reglemente för utbildningsnämnden mandatperioden 2023-2026 (2022-12-12)

2.3.1 Delegationsordning för utbildningsnämnden (2022-05-30)
2.4 Reglemente för teknik, digitaliserings och jävsnämnden mandatperioden 2023-2026 (2022-12-12)
2.4.1 Delegationsordning för teknik , digitaliserings och jävsnämnden (2023-01-12)
2.10 Reglemente för omsorgs och arbetsmarknadsnämnden mandatperioden 2023-2026 (2022-12-12)
2.10.1 Delegationsordning för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden (2023-01-12)

2.12 Reglemente för valnämnden mandatperioden 2023-2026 (2022-12-12)
2.12.1 Delegationsordning för valnämnden (2021-12-10)
2.13 Reglemente för överförmyndarnämnden (2019-01-09)
2.13.1 Delegationsordning för överförmyndarnämnden (2021-03-25)
2.14 Reglemente för revisorerna (2022-12-12)

2.15 Reglemente för samverkansnämnden i Blekinge (2013-09-24)
2.16 Reglemente för kommunala pensionärsrådet (2015-06-08)
2.17 Reglemente för brottsförebyggande rådet (2019-03-26)
2.18 Reglemente för kommunala rådet för funktionsnedsatta (2020-03-10)
2.19 Arkivreglemente (2016-02-23)

2.20 Reglemente för kommunala ungdomsrådet (KUR) (2016-06-14)
2.21 Reglemente för kommunala rådet för Karlshamns kommuns landsbygd (2017-12-27)
2.22 Reglemente för kommunala miljörådet för Karlshamns kommun (KMR) (2020-03-10)