Med anledning av situationen i Ukraina

Här har vi samlat information om hur vi förbereder oss för att hjälpa människor som flyr med anledning av läget i Ukraina. Du som känner oro över världsläget hittar information om hur du som invånare kan hantera det oroliga läget.

Hitta på sidan

Flyktingmottagande

Karlshamns kommun har en dialog med Migrationsverket som är den myndighet som har ansvaret för att tillhandahålla boende åt personer som kommer hit från Ukraina. På uppdrag av Migrationsverket ordnar vi tillfälliga akutboendeplatser för att med kort varsel kunna ta emot flyktingar från Ukraina, och vi arbetar också för en långsiktig lösning med fler platser.

På Krisinformation.se finns samlad information om vad som gäller för de personer som kommer till Sverige från Ukraina:

Att komma till Sverige från Ukraina (Krisinformation.se)

Vilken myndighet gör vad?

Flera myndigheter bär ansvaret för Sveriges hantering av Ukrainakriget och dess konsekvenser. Här har Sveriges kommuner och regioner (SKR) samlat information om vilket ansvar olika myndigheter har.

Ansvariga myndigheter (SKR)

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Där hittar du samlad information från svenska myndigheter om läget kopplat till kriget i Ukraina:

Kriget i Ukraina (Krisinformation.se)

Om något händer – är du förberedd?

Om det skulle ske en större kris är det viktigt att du håller dig uppdaterad. Det är även klokt att ha en egen beredskap, en så kallad hemberedskap. Att ha en hemberedskap innebär framför allt att du har kunskap om var du får information, och kunskap om dina behov.

Här har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samlat råd som riktar sig direkt till privatpersoner inom ämnen som till exempel hemberedskap, brandsäkerhet och naturolyckor:

Råd till privatpersoner (MSB)

Broschyren “Om krisen eller kriget kommer”

Här kan du ladda ner eller lyssna på broschyren “Om krisen eller kriget kommer”. Broschyren finns i en version med lättläst svenska, inläst på svenska och engelska, i punktskrift, på teckenspråk och översatt till 14 språk:

“Om krisen eller kriget kommer” (MSB)

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Du kan få VMA i flera olika kanaler:

  • radio och tv
  • utomhusvarningssystemet “Hesa Fredrik”
  • sms
  • internet och appar.

Om du nås av ett VMA ska du följa de uppmaningar som ges. Följ också händelsen i Sveriges Radio P4 eller på Krisinformation.se.

På Krisinformation.se finns mer information om hur VMA fungerar:

VMA: Så varnas allmänheten (Krisinformation.se)

Skyddsrum

Runt om i Sverige finns ett stort antal skyddsrum som ska skydda befolkningen vid krig. I fredstid får skyddsrummen användas till annat, men de ska kunna iordningställas inom två dygn. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ansvarar för skyddsrummen.

Hitta skyddsrum

Skyddsrum finns i olika typer av byggnader som bostadshus, skolor och industrifastigheter. Ägaren av en fastighet äger och underhåller också skyddsrummet. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Det kan också vara en bostadsrättsförening.

Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. På MSB:s skyddsrumskarta hittar du ditt närmaste skyddsrum:

Skyddsrumskartan (MSB)

Frågor om skyddsrum

Har du frågor om vad som gäller kring skyddsrum? Börja med att leta svar på MSB:s sida med samlad information om skyddsrummen:

Frågor och svar om skyddsrum (MSB)

Om du inte hittar svar på din fråga, eller om du har synpunkter på skyddsrummen kan du höra av dig till MSB via telefonnummer: 0771-240 240 eller via e-post: registrator@msb.se.

Känner du oro?

Många känner sig oroliga just nu, och det kan vara bra att veta att du inte är ensam i din oro. Det finns stöd att få, oavsett om du är barn, ung eller vuxen.  På Krisinformation.se finns råd och tips för dig som känner dig orolig och kontaktvägar om du behöver någon att prata med:

Stöd vid oro (Krisinformation.se)

Du som vuxen kan behöva hjälp i hur du ska prata med barn och unga kring det som händer i Ukraina just nu. Försvarsmakten har tillsammans med organisationen Bris tagit fram handfasta råd för hur du som förälder eller skolpersonal kan prata med barn om deras oro:

Att prata med barn om oro för omvärldsläget (forsvarsmakten.se)

Stöd för vuxna som känner oro för barn (Bris – för vuxna)

Stöd till barn och unga

Är du barn eller ungdom och vill ha någon att prata med? Om du inte har en vuxen i din närhet som du kan prata med finns Bris för dig:

Ring, mejla eller chatta med Bris (Bris – Barnens Rätt i Samhället)