Instrument (prova på, låna eller hyra)

På musikskolan finns möjlighet att lära sig ett flertal instrument så som: tvärflöjt, klarinett, saxofon, blockflöjt, fiol, altfiol, cello, kontrabas, gitarr, trummor/slagverk, piano, sång, trumpet, valthorn, baryton, trombon, bastuba och elbas.

Prova på instrument

På vårterminen inför årskurs 3 bjuds elever och vårdnadshavare in till instrumentprovning där det ges möjlighet att prova alla instrument och träffa musiklärarna.

Låna/hyra instrument

Du behöver ett instrument så att du kan öva mellan lektionstillfällena.

Följande instrument går att låna/hyra i mån av tillgång: klarinett, clarineo, saxofon, blockflöjt, tvärflöjt, fiol, altfiol, cello, kontrabas, trumpet, valthorn, baryton, tuba, trombon och digitaltrumset.

Följande instrument behöver man skaffa själv: gitarr, elbas och piano.

Elever i årskurs 3 lånar instrument kostnadsfritt. Från årskurs 4 debiteras 200 kr/termin (i samband med kursavgift). Lånetiden är begränsad beroende på söktryck och tillgängliga instrument.

Boka kurs

Gå till kurskatalogen för att se tillgängliga kurser samt boka