Nyheter

Här listar vi våra aktuella nyheter.

Trafik

Sopning av gator och cykelvägar

Nu när vintern släppt sitt grepp är det dags för vårsopning av gator och cykelvägar. Under nästa vecka kommer Tekniska verksamheten att påbörja bortta...

Kommun

Lägesrapport för Karlshamns kommun den 4 mars

Antalet positiva egentester per vecka i Karlshamn har sjunkit till en nivå som är jämförbar med övriga kommuner i länet. Samtidigt vet vi att mer smit...

Politik

​Stadsvapnet tillbakavisar revisionens kritik

Stadsvapnets styrelse tillbakavisar revisionens påstående om ointresse för revisionens granskning.Styrelsen för det kommunala moderbolaget Stadsva...

Kommun

Fyra intressenter vill köpa och utveckla Tärnö

Karlshamns kommun söker köpare som vill utveckla Tärnö till en mer tillgänglig plats för besökare. Anbudstiden är avslutad och totalt har fyra intress...

Kommun

Även i år kommer ungdomar i Karlshamn att erbjudas feriearbete

I syfte att skapa sommarsysselsättning för Karlshamnsungdomar mellan 17 och 18 år kommer Karlshamns kommun även i år att erbjuda så kallade ferieplats...

Kommun

Lägesbild för Karlshamns kommun den 26 februari

De senaste veckorna har antalet positiva egentester per vecka i Karlshamn planat ut på en nivå med cirka 50 smittade personer per vecka. Det innebär a...

Skola

Fortsatt när- och fjärrundervisning för Karlshamns kommunala högstadie- och gymnasieelever

I ytterligare två veckor kommer Karlshamns kommunala högstadieskolor och Vägga Gymnasieskola att kombinera när- och fjärrundervisning med cirka en tre...

Trafik

Viktbegränsning på vägar under tjällossningen

På grund av tjällossning kommer kommunen att begränsa totalvikten på ett antal enskilda vägar till fyra ton. Detta gäller tills dess att tjällossnings...

Skola

Dags för sportlov!

Denna vecka har kommunens elever sportlov och det finns en hel del för de unga att göra - coronasäkert både inne och ute.Vanligtvis brukar fritids...

Kommun

Lägesbild för Karlshamns kommun den 19 februari

I Karlshamn liksom i övriga Blekinge har vi fortsatt smittspridning och Region Blekinge är belastad av coronasmittade patienter. De senaste veckorna h...