Orkestrar, ensembler och körer

Du som är elev på musikskolan kan också delta i våra orkestrar, ensambler och körer när musikläraren bedömer att du är redo. Oftast blir det redan under första undervisningsåret.

Hitta på sidan

Tryck & Blåslaget

Måndagar kl. 15.30-16.45 (inkl. viktig fikapaus) på Musikskolan.

Ledare: Lars-Johan Svensson, Anna Fridhill Hildingsson, Jenny Mossberg, Peter Svensson

Tryck & Blåslaget är Musikskolans blåsorkester med elever från åk 6 till sista året på gymnasiet. Vi spelar allt från marscher till poplåtar med traditionell blåsorkesterbesättning. Vi spelar på gator och torg och åker på läger och gör andra längre resor tillsammans, t ex till Bornholm.

Slagverksensembler

Fredagar kl. 16.00-17.00 på Musikskolan, övriga tider enl. överenskommelse med ledare

Ledare: Peter Svensson

Musikskolans olika slagverksensembler leds av Peter Svensson. Ambitionen med slagverksensembler är att eleven skall få en större insikt och bredd i sin utbildning vid Karlshamns musikskola. I de tidigare stadierna prioriteras samspel och grundläggande teknik. Ju äldre/duktigare man blir desto större ansvar ges man. Äldre elever är goda förebilder för de yngre.

Kammarorkester

Torsdagar kl. 17.20-18.20 sal 1 på Musikskolan

Ledare: Anna Bukowski, Carina Klein

I Musikskolans kammarorkester spelar elever som går på högstadiet och gymnasiet. Kammarorkestern är uppbyggd som en klassisk stråkorkester med 1:a fiol, 2:a fiol, altfiol, cello och kontrabas. Vi spelar många olika musikstilar såsom klassiska musikstycken, filmmusik och poplåtar.

Stjärnstråket

Måndagar kl. 16.50-17.40 Sal 1 på Musikskolan

Ledare: Carina Klein, Anna Bukowski

Du som spelat fiol eller cello i minst ett år kan börja på Stjärnstråket. En stråkorkester på mellannivå där vi bl.a. lär oss att spela i olika stämmor.

Happy Strings

Torsdagar kl. 16.30-17.10 Sal 1 på Musikskolan

Ledare: Anna Bukowski, Carina Klein

En nybörjarorkester för dig som spelar fiol eller cello första året (åk 3-4). Vi spelar, sjunger och klappar rytmer tillsammans.

Gitarrorkestern

Onsdagar kl 16.00-17.00 på Musikskolan

Ledare: Aida Jaran-Bilanovic, Edin Jaran, Marita Everling

Gitarrorkester för elever på mellanstadiet som har spelat gitarr i minst ett år. Vi spelar tillsammans och lär oss att lyssna på varandra.

Rockband

Onsdagar kl. 17.15-18.15 på Musikskolan

Ledare: Edin Jaran

Rockband är för elever mellan 15-18 år. Vi spelar klassiska rocklåtar.

Flöjtsensembler

Dagar och tider enl. överenskommelse med lärarna

Ledare: Anna Fridhill Hildingsson, Jenny Mossberg

I tvärflöjtsensembler samlar vi flöjtister i lika åldrar och spelar flerstämmigt. Fokus ligger på att klara en egen stämma och lära sig att intonera=få tonerna att harmonisera med varandra. Nivån utgår från elevens förmåga.

Pianoorkester

Tisdagar kl. 17.00 -17.30 på Musikskolan

Ledare: Marita Everling

För våra pianonybörjare (klass 3 och 4).

Körsång

Les Voix

Tisdagar kl. 16.00-17.00 på Stadsteatern

Ledare: Irene Bengtsson, Agneta Gyllö Karlborg

Les Voix är kören för dig mellan 13 och 19 år som gillar att sjunga i stämmor. Vi sjunger alla stilar, pop, visa, klassiskt och jazz. Vi har samarbete med musikskolans blås- och stråkorkestrar, medverkar vid julkonserter, luciatåg och har egna sång-/körprojekt bl.a. resor.

Kören Efter Tre

Tisdagar kl 14.30-15.10 i Musikskolan sal 1

Ledare: Irene Bengtsson, Agneta Gyllö Karlborg

För dig som går i klass 5-6

Skolorkestrar

Olika dagar och tider på respektive skola, information fås av orkesterledaren. Kontakta Musikskolan för att få veta mer. Musikskolan eftersträvar att ha en skolorkester på varje mellanstadieskola beroende på elevunderlaget. Skolorkestrarna består av elever i åk 4-6 som spelar blås och slagverk. Man repeterar tillsammans under skoltid. Några gånger per år samlas alla skolorkestrar för repetitioner, konserter och turné.

Brassensemble

Tisdagar kl 18.00-19.00 på Stadsteatern

Ledare: Lars-Johan Svensson

Cello Rytmik

Måndagar 15.50-16.30 Sal 1 på Musikskolan

Ledare: Anna Bukowski