Riva

Om du vill riva en byggnad eller del av byggnad inom detaljplanelagt område så behöver du ansöka om ett rivningslov.

I vår digitala karttjänst kan du kontrollera om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område eller inte. Om du vill riva en huvudbyggnad (till exempel bostadshuset på en fastighet) utanför detaljplanelagt område så behöver du göra en rivningsanmälan. Det behövs även ett rivningslov eller en rivningsanmälan om du vill flytta en byggnad. Du kan även behöva söka ett bygglov för den nya placeringen.

Om det inte krävts bygglov för att bygga byggnaden så krävs inte bygglov för att riva den.

Friggebodar och andra åtgärder som inte kräver bygglov för att uppföras, kräver inte heller rivningslov för att rivas.

Lämna in ansökan med dessa handlingar

Gör din ansökan eller anmälan via vår e-tjänst och bifoga följande handlingar:

  • Fotografier
  • Kontrollplan för rivning
  • Situationsplan med tydligt markerat vilka byggnader som ska rivas.

Fotografierna ska visa kök och våtrum och byggnaden från utsidan. Fotografera gärna byggnaden så att både en långsida och en gavel syns på samma foto, så räcker det att lämna in två bilder från utsidan.