Förskola och skola för flyktingar från Ukraina

Ansökan om plats i förskola och skola

För att ha rätt till förskola eller skola ska familjen ha fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket. Rätten till förskola gäller på samma villkor som för svenska medborgare. När det gäller gymnasieskola måste ungdomen påbörja utbildning innan 18 års ålder. Länk till Migrationsverkets webbplats

Ansökningsblankett finns här att fylla i och skriva ut. Ansökan ska göras för varje barn. Du kan också få hjälp med att fylla i ansökan hos Servicecenter på Rådhuset i Karlshamn.

Kopia på uppehållstillståndskort från Migrationsverket ska bifogas ansökan.

Ifylld ansökan ska skickas till Karlshamns kommun, Utbildningsförvaltningen, 374 81 Karlshamn.

Efter inlämnad ansökan kommer ni att bli kontaktade för ett inskrivningssamtal.

About the Swedish school for new arrivals.