Bostad med särskild service för barn (LSS)

Boende i familjehem eller bostad med särskild service kan komma i fråga för barn och ungdomar med svåra funktionshinder som trots olika stödinsatser inte kan bo kvar hemma.

Syftet med insatsen är att ge möjlighet till en kompletterande varaktig uppväxtmiljö för dessa barn och unga. Anledningen till att barnet eller den unga beviljas insatsen kan också vara att han eller hon behöver gå i skola på annan ort och därför inte kan bo hos sina föräldrar.

Vill du ansöka om insatsen eller få mer information kontaktar du kommunens LSS-handläggare.