Uterum/inglasad altan/tak

Om du planerar att bygga ett uterum, inglasad altan eller inglasad uteplats så kan det kräva bygglov. Du behöver inte ansöka om bygglov om du ska bygga ett vanligt trädäck i marknivå eller motsvarande utan tak och väggar.

Inom detaljplan

Om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område så behöver du söka bygglov för uterum. Undantag finns för Attefalls tillbyggnad på 15 kvm som kan användas för ett litet uterum. För att få göra en sådan tillbyggnad så behöver du göra en anmälan. Detta undantag kan bara användas en gång.

Om du vill göra ett tak över din uteplats som är över 15 kvm så behöver du söka bygglov. Om du planerar ett mindre tak så läs mer på Bygga mindre än 25 kvm.

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Om du bor ute på landet utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse så får du bygga en mindre tillbyggnad 4,5 m från tomtgräns utan bygglov om: tillbyggnaden inte blir större än 50 % av huvudbyggnaden och inte större än ca 30 kvadratmeter.

Hur börjar jag?

 • Börja med att undersöka hur huset kan byggas till på bästa sätt utifrån husets och tomtens förutsättningar. Ligger det så nära en sjö/hav, bäck att det kan krävas en strandskyddsdispens för att kunna bygga?
 • Studera detaljplanen, om sådan finns, så att det ni vill bygga stämmer med bestämmelserna i planen. Se vår karttjänst.
 • Beställ utdrag ur primärkartan som ska fungera som underlag för situationsplanen. När du får kartan ska tillbyggnaden tydligt markeras och ritas in på den. Glöm inte att rita in avstånd till tomtgräns från tillbyggnaden.
 • Ta fram ritningar, oftast är det bäst att ta kontakt med någon som kan hjälpa dig att rita.
 • Anlita en certifierad kontrollansvarig om sådan behövs.
 • Gör din ansökan via vår e-tjänst och bifoga följande handlingar:
 • Om kontrollansvarig inte krävs så är det bra att skicka in kontrollplanen tillsammans med bygglovshandlingarna för att kunna få ett startbesked snabbare.
 • Situationsplan med primärkarta som underlag
 • Fasadritningar
 • Planritningar
 • Sektionsritning

När bygglov beviljats kan du börja ta fram handlingar inför startbesked och boka tid för tekniskt samråd med byggnadsinspektören i ärendet om det står i bygglovet att du behöver det. Tidigast när du fått startbesked så får du börja bygga.

Ansök om startbesked
Begäran om slutbesked