Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet (KPR) arbetar för en förbättrad verksamhet och service för kommunens pensionärer.

Rådet är ett referens- och remissorgan för samråd, överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas riksorganisationer och kommunen i frågor som rör äldre.

Pensionärsrådet består av ledamöter som är utvalda av pensionärsorganisationerna.
Ordförande är Per-Ola Mattsson (S), även ordförande i kommunstyrelsen. Övriga politiker som är med: Mats Dahlbom (C) 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, Leif Håkansson (S) ordförande i omsorgsnämnden, Monika Noback (S) 1:e vice ordförande i omsorgsnämnden.