Seniorrådet

Seniorrådet (SR) arbetar för en förbättrad verksamhet och service för kommunens pensionärer.

Rådet bidrar till att förbättra villkoren för äldre i lokalsamhället genom dialog och delaktighet, ett forum för ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas riksorganisationer och kommunen i frågor som rör äldre.

Seniorrådet består, utöver politisk representanter, av ledamöter och ersättare som är utvalda av pensionärsorganisationerna.