Trygghetsapp

Genom trygghetsappen kan du som invånare peka ut på vilka platser i kommunen som du känner dig trygg eller otrygg. Och varför. Det gör du helt anonymt.

Genom att kartlägga vad som gör olika platser i kommunen trygga eller otrygga kan vi hitta saker som vi som kommun kan påverka. Då kan vi föra över det som skapar trygghet till de platser som folk upplever som otrygga. Det kan exempelvis handla om att sätta upp mer belysning eller att klippa ner större buskage på utpekade platser.

Det här är ingen enstaka kartläggning. Meningen är att du ska använda trygghetsappen så ofta du vill.

Här hittar du trygghetsappen:

Trygghetsappen ”Trygg i Karlshamn”

Du nåt också trygghetsappen via den här QR-koden:

QR-kod till trygghetsappen.

Har du frågor?

Vill du veta mer om trygghetsappen eller hur Karlshamns kommun jobbar med att skapa trygghet och förebygga brott? Kontakta oss via e-post: brottsforebyggande@karlshamn.se