Nationella minoriteters rättigheter

I Karlshamn ska de nationella minoriteterna synas, höras och ha inflytande över de frågor som berör dem. Karlshamns kommun ska bidra till att stärka de nationella minoriteternas identiteter genom att satsa på områden som utbildning, äldreomsorg och kultur. 

I Karlshamn bor personer som tillhör någon av de nationella minoriteterna, det vill säga judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Samer är ursprungsfolk i Sverige och alla de nationella minoriteterna har historiskt långvariga band till Sverige. En nationell minoritet har även ett eller flera särdrag som skiljer dem från majoritetsbefolkningen. Särdragen kan vara religiösa, språkliga, traditionella eller kulturella. Varje människa avgör själv om hen tillhör någon av de nationella minoriteterna.

Om du tillhör en nationell minoritetsgrupp har du rätt att få information och vara delaktig i beslut som berör den minoritetsgrupp som du är en del av. Du har också rätt att bevara och utveckla ditt språk och din kultur, bland annat genom kommunens modersmålsundervisning och kulturstöd. Det finns fem minoritetsspråk i Sverige: jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli och kommunerna har ett ansvar för att minoriteterna ska kunna bevara och utveckla sitt språk och sin kultur.

För att läsa mer om Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk, besök minoritets webbplats:

Minoritet.se

Vad säger lagen?

På Sveriges riksdags webbplats hittar du lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk:

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

För mer information om Sveriges minoritetsspråk, se språklagen:

Språklag (2009:600)