Så här ska ritningarna se ut

Det är viktigt att du skickar in fackmannamässiga ritningar för att vi ska kunna handlägga din ansökan om bygglov. Det är väldigt vanligt att vi måste begära nya ritningar vilket innebär att handläggningen drar ut på tiden.

På varje ritning ska fastighetsbeteckning, åtgärd, skala och datum anges. Handlingarna ska tydligt beskriva både befintliga byggnader och vad som är nytt både på planritningar och fasadritningar. De ska vara måttsatta och avstånd mellan byggnad och tomtgräns ska vara utritat. Både befintliga och nya marknivåer ska redovisas. Vid nybyggnation ska höjdangivelse på den färdiga golvnivån redovisas. Vanligaste skalan är 1:100.

Handlingar kan med fördel lämnas in digitalt. Vid inlämning på papper ska ritningarna vara skalenliga i A3-format, kopierade med svart på vitt papper och lämnas in i två exemplar. Vid större byggnationer kan även en omgång i A1 underlätta handläggningen.

Exempelritningar

Exempelritningar som visar vilken information som en ritning ska innehålla finns under Relaterade dokument.

På mindre byggnationer är det inget krav att ritningar ska vara dator-ritade av en arkitekt. Men de ska innehålla den information som krävs, vara noggrant och detaljerat ritade på vitt papper och i en känd skala.

Måtten måste finnas på ritningarna och ritningarna måste vara tydliga. Om det är svårt att illustrera kan du förklara med text på ritningen.